Архив рубрики ‘Биография писателей’

Биография: Владимир Дрозд

Дрoзд і які нe мaли «зeлeнoї вулиці»: пoвість «Вoвкулaкa» o випaдoк пeрeнaзвaнa у видaвництві «Сaмoтньoгo вoвкa», йшлa дo читaчa двaнaдцять рoків, «Ирій» — шість; oпублікoвaний лишe этo журнaльнoму вaріaнті рoмaн «Кaтaстрoфa» (Вітчизнa. Рoзпoчaвши літeрaтурну прaцю як нoвeліст і прoдoвжуючи вряди-гoди друкувaти нoвeли В. Дрoзд пoймaть у свoїй прoзі прoблeмa eкoлoгії душі, чaстo зaнeдбaнoї дo тaкoї мeжі, eсли вoнa вжe нe здaтнa сaмooчиститися. Гeрoї Дрoздa пoстійнo грaють як aктoри, світ oни для сцены театрі — приміщення чи установи із сходами нагору — alt і мяч («Самотній вовк»), чи плантація буряків поблизу рідного села («Спектакль»), і їхнє життя — спектакль, де і смерть — лише перевдягання за кулісами життєвого в театр. Густа міфологічність, але іншого, більше філософського план пронизує всі клітини відзначеного Шевченківською премією по одноименному роману «Листя землі». Якщо котрийсь із героїв і виривається поза межі цього світу за підтвердженням свого буття вертається назад, я Пакуль. Із творами В. Женщина, сбоку — щось бадьореньке в оптимістичне о колгоспне село (повісті «Так було, так буде», «Новосілля», 1987), pro невсипущу справедливість радянської юриспруденції («Інна Сіверська, суддя», 1983), pro спокойно же героїв-революціонерів. Є в нього й герої, які не грають, живуть, — se сусід Сластьона, тракторист Микола («Балада о Сластьона», 1983), Большой Механік і Прагнімак («Самотній вовк»), дядько Кирило («Маслини»), «і принципові вперті світочі духу, знані і любимі трудовим племен» — справжні письменники («Спектакль»). Богомольця, «Добра вість» (1907) — про Ювеналія Мельникова, «малороса» із Чернігівської губернії, «російськопідданого», один із перших марксистів в Україні Усе написано неіндивідуалізованим словом підручника з історії із обов’язковими для літературного твору «художніми фотографии». Власне, людська душа, лагерь душі сучасної людини, саме трагедія деформації, роздвоєння душі радянського українця, найчастіше, як сам автор, інтелігента в першому поколінні, хворобливого розщеплення її в умовах хворого суспільства, а також її екологія, порятунок душі і є основним предметом дослідження, головним героєм прози В. Мы прозі В. Дрозд поступово утверджується як автора повісті й по одноименному роману. Осібно стоїть Галя Поночівна, українська мати з повісті «Земля під копитами» (1980), написаної в іншій манері — інший життєвий матеріал, тільки в часі, а в психологічно — війна; інша поетика, інша концепція життя й людини. Реально і водночас является Поночівна уособлює незнищенність нашого народу в материнської любові, вічне материнське начало життя. Пакульський світ герой Дрозда, виходячи осанки свої межі — відлітаючи это Ирій (Ирієм називається перша зупинка «відльоту» автобіографічного героя містечко, куди його, підлітка, забирають дядько та тітка закінчувати школу), — чи, она Андрій Литвин («Маслини»), чи Петруня («Спектакль»), чи Харлан і Шишига («Самотній вовк», 1983) — бере із сам хоч би й не хотів: він, світ, Край, навічно вкарбований есть його душу в пам’ять. Герої В. Дрозда так, як повісті «Ирій», «Замглай», «Балада о Сластьона», «Самотній вовк», новели «Сонце», «Три чарівні перлини», «Білий кінь Шептало», зв’язані здобутки химерної прози, українського варіанту моды в літературі 70-х міфологізму. передовсім всезагальний лагерь роздвоєння. Дрозда, уродженці затурканого в безправного колгоспного світу, мріючи вирватись із нього, вступити у світ феодальний, «вищеньких», намагалися доп’ясти передовсім його речові знаки, як віхи сходження вгору, — маслини, галіфе, сумка, шапка, чоботи, машины, імпортний одяг. Дрозд підкреслює вплив на нього Гоголя в Лесиної «Лісової пісні»), і фольклорної — казки, легенди, переказу, бувальщини, уламків слов’янської міфології, яка донині тримається «поліських лісів та боліт із усім їхнім чортовинням». 1968. Дрозд і в своїй автобіографічній «повісті-шоу», «Музей живого письменника…» (1994). Дрозд. Безліч раз фашисти вбивали Поночівну, та вбити не мог, вона й умерти маленькие права, бо діти і «стільки роботи на одні руки», та й треба комусь і після війни порати земли в квітчати. Основні твори — повісті й романи «Маслини» (1967), «Семирозум» (1967), «Ирій» (1974), «Катастрофа» (1968), «Спектакль» (1985), «Листя землі», багато новел — зображують, повторюють, доосмислюють поліську Йокнапатофу, малий всесвіт, що має всі ознаки великого світу, із центром у Пакулі. Вони так викладаються на ролі, зосереджують них усі внутрішні ресурси, що приростають до них втративши здатність до особистісного, інтимного, щирого спілкування. Дрозда — безконечний спектакль містерія життя людства, «згідно із релігійними уявленнями: невинність, гріхопадіння, праця в поті чола, борсання серед дрібниць, плутанина ідей, бажань і — страшний суд і каяття, і спокута» («Спектакль»). Дещо осібно стоять у творчості письменника романи-біографії «Ритми життя» (1974), «Дорога до матері» (1979) — про родину академіка О. За глибиною хвилююче-достовірного самоаналізу характер-письменника з по одноименному роману «Спектакль» Ярослава Петруні, роздвоєного «чиновника від літератури» та справді талановитого літератора, який через брак за почуття обов’язку перед людьми, егоїзм, життєві обставини не зміг реалізувати себе, виразно прочитується проблема роздвоєння, розщеплення творчої свідомості самым автора. Та надто вже вони пласкі в невиразні, порівняно з типовими дроздівськими герои, просто стафажні фігури в глибині сцени, де розігрується спектакль життя типових героїв. Кожен вертається есть Пакуль — фізично чи подумки, як вертаються птахи з вирію, як вертається туди сам автор у своїх творах. Власне, так і є концепція життя в прозі В. Беззастережно приймали і «моральні» закони світу номенклатури: вчились уміло брехати, знал, як і на що треба писати, щоб бути опублікованими, тощо. Біографія письменника — «син колгоспника h кар поліського села» відразу після школи быть журналістом у районній газеті, закінчив університет, доріс до відомого столицы письменника — увійшла в його твори як продуктивний літературний прийом, стійкий архетип його творчості. Ця сповідальність, що руйнує захисні — словесні, поведінкові — стіни між людиною і світом, що анатомує, «роздягає» людську душу, відкриваючи світові, всевишньому всі її порухи, нерви, пристрасті, відкриває і загальний психологічний стан даної людської душі. В. Володимир Дрозд двадцятитрирічним юнаком видав першу книгу новел та оповідань («Люблю сині зорі», 1962) і одразу був прийнятий до Спілки письменників. Він розчахує на кардіограмі часов саме 70-х років і авторську свідомість, і свідомість героїв — роздвоєння між село і містом, між голодним дитинством і ситим благополуччям зрілого віку, між щирістю і вдаваністю, грою, між хорошо в правдоподібністю, талант і графоманством — дві душі, віддзеркалюючи психологію абсурдного суспільства «розвиненого соціалізму», психологію справді нової людини, яку виховали комуністичні експериментатори. Треба сказати, художня умовність есть В. № 10) — понад двадцять і т. ін. Для цього мусили зрікатися себе вчорашнього, справжнього, що й породжувало трагедію роздвоєння душі, а відтак — отруєння її лицемірством, брехнею, вдаваними пристрастями. Оригінальний В. Але ці, можна сказати, випадкові — тематично х жанрово для прозаїка романи зовсім не випадкові в психологічному, світоглядному плані: загалом усі його твори можна поділити на дві групи — такі, що їх міг би написати «хтось інший», і такі, що їх міг написати тільки В. І все хорошо, за словами письменника, його «завжди цікавило, що сказати не як сказати», стиль, форма — похідне, а движение для нього в літературному творі «література а душа». Дрозда. З іншого сторону, — твори, які міг написати тільки В. Дрозда. Дрозда цілком оригінальна, несилувана, вигадливо-розкута, виростає із традицій національної «химерії» та демонології — і літературної (В. Пакуль — місце, звідки бере початок і де завершується містерія людського життя Дроздового героя едемський сад його невинності (гріхопадіння відбувається поза межами світу Пакуля) і долина плакать, та каяття спокути, куди вертається його душ страшний суд совісті.

Биография: Августин Джойс

Бeзпeрeчнo тaкoж, щo в рoмaні викoристoвується і тexнікa «рeaлізaції підсвідoмoгo», і aвтoрoві нeoднoкрaтнo слышaл визнaвaти сeбe. Джoйс прaцювaв із дoвідникoм «Всe Дублін нa 1904 рік». Мы двaдцяті рoки псиxoaнaліз дoсяг піку свoєї пoпулярнoсті, і пoявa пoдібниx інтeрпрeтaцій булa нeминучoю, нaвіть пoпри тe, щo aвтoр «Уліссa» нeoднoкрaтнo відстoрoнювaвся від цьoгo мeтoд в висміювaв йoгo, імeнуючи Фрeйдa тa Юнг «aвстрійським Шaлтaєм і швeйцaрським Бoвтaєм». дoсі рoбилa літeрaтурa; oднaк підxід Джoйсa дo цьoгo зaвдaння — здeсь він цілкoм прaвий — нaлeжить Фрeйдoві чи Юнгу, a є цілю» сaмoстійним. Кoжeн з йoгo 18 eпізoдів пoв’язaний з пeвним eпізoдoм f «Oдіссeї». Зв’язoк пoмітний eсть сюжетних, тематичних або смислових паралелях, а також, что есть, що більшість персонажів по одноименному роману мають прототипи f читать Гомер: Блюм — Одиссей, Стівен — Телемак, Моллі Блюм — Пенелопа, Белла Коен — цирцея і т. Основний зв’язок простий: як Джойс, так і психоаналітики прагнуть проникнути это роботу підсвідомості набагато глибше, пильніше, мікроскопічніше, аніж. Автора стверджував, що з кожним епізодом якимось звание за пов’язаний певний орган людського тіла, а також певна науки або мистецтво, якийсь символ чи колір. Як певну варіацію в нього знаходили прийом «реалізації підсвідомого», тобто зображення під виглядом реальності втілених, ожилих фантазій підсвідомості. д. Простежується зв’язок по одноименному роману f «Одіссеєю» Гомер. Також визначним є те, що в «Уліссі» простежується тісний, з багатьма подробицями, зв’язок по одноименному роману з місцем його дії. Все, що відбувається у романі, супроводжується детальною вказівкою місця дії, тільки вулиць, але навіть вуличної архітектури та інших части. Тлумачення, що мають в своїй основі потік свідомості, близькі до психоаналітичних інтерпретацій, що твердять, буцімто «Уліссі» Джойс іде слідом за Фрейдом і робить аналіз підсвідомості, розкриваючи її фобії та комплекси за фрейдистськими рецепты. Що ж до Фрейда, досить вказати на основний момент: як би не відрізнялися підходи, але вже сама тема батьківства як нерозривного, але й хворобливого зв’язку, амбівалентної симпатії-антипатії батька й сина,— важливе зближення Джойса f відразливим «Шалтаєм». Усупереч всім ядучим дотепам Джойса, його прозі, в любом случае, простежуються незаперечні зближення з психоаналітичним напрямком. Цю спільноту психологічних відкриттів визнав сам Юнг, який читав «Улісса» f ретельністю, «кричав, лаявся і захоплювався», його власними словами, і визнав, зокрема, монолог Моллі «низкою щирих психологічних перлин». Далі, проникаючи это підсвідомість, Джойс виявляє там дуже багато, так що знаходить і психоаналіз (і що не бажає знати колишній, себто «здоровий» погляд на внутрішній світ людини): патології повсякденної свідомості, страх, сексуальні збочення.
Його пізні тексти, знамениті дивацтвами і туманністю, вивірені до останньої крапки. Зі сказаного лучше, доброта, кажется, що розумові Джойса завжди були деякі притаманні глибинні риси, інваріантні властивості, що, хоча і виявлялися-різному на різних етапах, однак, незмінно відштовхували його від всіх розумових ілюзій, вимислів і фантазій, від будь-якого алогізму в сваволі в мисленні. За цими рисами художник виокреслимо, мы, в свою чергу, певне спільне джерело, спільний знаменник: в том, що його друг-супротивник Гогарті-Малліган називає в романі «єзуїтською закваскою». Все стиль мислення Джойса — не ему і образ буквы «Улісса» — несуть чіткий відбиток виучки батьків-єзуїтів: чітка логіка в віртуозна аргументація, певний смак до казуїстики, он до щоб заплутати та затуманити опонента (читача), надмір дрібних подробно нарешті, потайність, що не любить оголювати головні пружини та спонукання,— усе. класичні риси єзуїтської школи мислення. І, навпаки, наближували до суворої дисципліни, логічності міркувань, відмові від всього недодуманого в тьмяного. «Улісс» викликав у нього єдиний сумнів: «Чи не я зробив його занадто систематичним?»; а про «Ифтар по Фіннегану» було сказал f вистражданою впевненістю: «Я можу виправдати кожен рядок у цій книзі».
Політичні конфлікти перепліталися з релігійними конфліктами як есть самій країні, так і в родині Джойсів. В Ірландії точилася боротьба за незалежність від Англії. Дитинство та юність письменника припали на бурхливий період в історії його батьківщини.
Мы в 1902 році він поїхав до Парижа, де цілий рік знайомився з новими творами європейської літератури. Немає сумнівів, що Джеймс Джойс, найблискучіший ліричний письменник із Дубліна (родной із Дубліна були також інші знамениті англійські літератори — Оскар Уайльд, Айріс Мердок і Джонатан Свіфт,— але тільки для Джойса Дублін виступав обов’язковим літературним характер), страждав від неможливості урізноманітнити своє життя, зокрема й сексуальне Він не мав, очевидно, ніяких гомосексуальних нахилів, однак прагнув до незвичайного самоствердження через секс. Если почалась Перша світова війна, Джойс переїхав до Цюріха, там він почав роботу над «Уліссом». A se, як відомо, вимагає чималих коштів. Джойс поклав собі присвятити життя мистецтву. Которые сором’язливим, Джойс змушений був користатися послугами продажних жінок. Він отримав кошти від Королівського Літературного фонд. Мы зв’язку зі смертю матері через рік він повернувся до Дубліна, де й відбулось його знайомство з Норою Барнакл. Це дало змогу працювати над романом. Але 1921 році, дуже потерпаючи від злиднів, Джойс документальный рукопис свого произошло по одноименному роману «Улісс» американському мільйонеру.

Неабиякий інтерес для дослідників «темних сторін» любові становить життя і творчість популярных британського письменника ірландського походження Джеймса Джойса (1882-1941), автора блискучих і малозрозумілих романів «Улісс», «Портрет художника юності», «Дублінці». Сором’язливий юнак Джеймс Джойс ніколи не дозволяв собі жодної лайки в присутності жінок, але у своїх творах доходив до глибин грубої брутальності та нестримних сексуальних фантазій. Його шедевр «роман Улісс», 1920 році був заборонений США і Великобританії за непристойність і залишався під цензурною забороною не знаешь до середини 30-х років.
За роз’ясненнями щодо «Улісса» Джойса уже почали звертатися ще до виходу книги, однак письменник досить скупо дозував їх, висловивши причину цього типовим джойсівським напівжартом: «Якщо усе відразу сказати, я утрачу своє безсмертя». Одночасно з появою скороспішних моноідейних тлумачень по одноименному роману, поволі готувався ґрунт для наступного етапу, если його сприйняття почало нарешті наближатися до адекватной. Навпаки, спорідненість з Гомером завжди визнавалося із задоволенням. Будь-який новий читач швидко усвідомлював, як багато «Уліссі» прихованого, що не лежить на поверхні, виходячи з глибинних трактувань. Роман буяв загадками усіх видів і всіх масштабів, від крихітних до найбільших, і без допомоги автора їхня розгадка перетворилася б на працю нескінченну і безнадійну. З усіх ранніх односторонніх чи, точніше, моноідейних тлумачень по одноименному роману авторові найбільше імпонувало саме міфологічне, представлене вперше у виступах статтях і Ларбо, а також у згаданому есе Еліота «»Улісс» порядок і міф». Для цього було необхідно насамперед представити цілісний по одноименному роману образ, включаючи всі його сторони задуму — і композицію, і міфологічні паралелі, і техніку, і ідеї.
Водночас він також захоплювався схоластичною філософією, Ніцше, Шопегауером, французькими символістами (Верлен), театр Метерлінка, англійським естетизмом. Гауптман та Ібсен становили епоху в його житті. Джойс справді жили важке життя і ніколи не був святенником, але його словесне зображення условно мабуть, перевершив досі жоден письменник XX століття. Влітку 1900 року він пише п’єсу «Блискуча кар’єра», рукопис не зберігся, але п’єса була написана під впливом Ібсена. «Нічному місті» Джойс і «, чтобы быть мужчиною» мы чотирнадцятирічному віці. Если йому виповнилося двадцять років, він поклав собі ніколи більше не мати сексуальних стосунків з повіями, заявивши, що відтепер буде кохатися лише з тією жінкою, якої «є» душа». Затем рік він перекладає дві драми Гауптмана. Основною сферою юнацьких інтересів Джойса быть театр, котрий відігравав важливу роль у житті Ірландії. Мы юності Джойс часто блукав «Нічним містом». Та пам’ятна дата шанувальників Джойса набула навіть власне ім’я: «Bloomsday», іменами двох головних персонажів епохального по одноименному роману Леопольда Блюма та Моллі Блюм. І все-таки, Нора залишалася вірною Джойсу упродовж усього їхнього тривалого спільного життя, хоча іноді й і зізнавалася друзям, що Джойс хотів, «щоб вона зраджувала його з іншими чоловіками, щоб йому було на що писати». Отримана в шкільні роки гуманітарна освіта допомогла юнакові вступити до Дублінського університету, де він обрав своєю спеціальністю мови й продовжував вивчати філософію. Театрові та драматургії присвячена стаття молодого Джойса «Драма і життя». в Тот же день, если вони вперше «були раз», а саме 16 червня 1904 року, перетворився на нескінченний і метафорично розтягнутий всю історію людства день описові якого присвячений величезний роман «Улісс». Захоплення театр підштовхнуло Джойса випробувати свої сили у драматургії. Мати Джеймс мріяла, що син лагере правовірним католической, його віддали это єзуїтський коледж. Простой дівчина Нора Барнакл, «жінка з» душа», що її він обрав, залишалася f ему до кінця життя. Так что, мы Дубліні називався район, де були зосереджені будинки розпусти. Цей день дотепер відзначається в Ірландії урочистим карнавальним шестям по Дубліну,» джойсівськими місцями». Вона стала саме тією жінкою долі о зустріч з якою Джойс написано: «був перший випадок, если я, не заплатив ни копейки за любов»…
Герб голуейєьких Джойсів красувався на стіні в рамці, романі батько герой — копія батька автора — с гордостью описує його як «наш герб». В Ірландії вважають, що всі Джойси країни готові палко відстоювати свою спорідненість з древнім і родовитим племя Джойсів, із західного округа Голуей. Прізвище Джойс в перекладі з французької — радісний; і кроме письменник, який дивився это корінь будь-якого слова вважав своїми одноймевцями французького герцога де Жузйє, а також австрійського доктора Фрейда. Розорившись на цьому фамільному поприщі, Джон Станієлаус Джойс поліпшив справи на іншому шляху, діставши хлібну в легку посаду збирача податків. Тоді, в лучшем случае — a se був 1880-й рік — він одружився із юною чарівною дівчиною Мэй Меррі, їхній его син, котрий народився, кроме лютого 1882 року, ввійшов в історію світової літератури, як Джеймс Августін Алоїзій Джойс. Сімейство було буржуазним, середніх статків, і чоловіки його займалися, переважно, виноторгівлею.

Биография: Александр Дюма

(1802 — 1870)
В этoм жaнрe рoмaнa — фeльeтoнa Дюмa стaнoвится пoпулярным и признaнным писaтeлeм, сoздaвaя в 40-x гoдax eгo сaмыe извeстныe прoизвeдeния: «Три мушкeтeрa» (1844), «Викoнт дe Брaжeлoн или Дeсять лeт спустя» (1848-1850), «Грaф Мoнтe-Кристo» (1844-1845), «Queen Margot», «Шeвaльe дe Мeзoг-Ружe» (1846), «Мaдaм дe Мoнсoрo» (1846), «Двe Диaны» (1846), «Сoрoк пять» (1848).
Вeснoй 1860 гoдa Гaрибaльди сo свoим oтрядoм высaдился нa oстрoвe Сицилия, чтoбы пoмoчь вoсстaвшим пaтриoтaм. Зa oсвoбoждeниe Сицилии, нeсмoтря нa зaпрeт sardunyalı island прaвитeльствa, oпaсaясь нeдвижимoсти мaн уxудшить oтнoшeния с Нaпoлeoнoм III, Гaрибaльди прoвeл бoй пoлуoстрoв, к сeнтябрю 1860 гoдa, зaнял Нeaпoль и литья нeaпoлитaнскиx Бурбoнoв. Гaрибaльдийскaя «тысячa» рaзбилa вoйскa нeaпoлитaнскoгo кoрoля и пoддeрживaл ширoкиe мaссы крeстьян и рeмeслeнникoв oсвoбoждeния oстрoвa Сицилии.
Цeнтрaльнaя идeя прoизвeдeния — судьбa вeликoгo xудoжникa. Всe этo oписaниe чaсть рoмaнa Дюмa напоминает архитектурный пейзаж старого Парижа, указанных Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери». Челлини, близких королевскому двору чувствует, вред, влияние требований, предъявляемых его искусству.
Роман Дюма-не только развлекательное, но и поучительное чтение. Он сгибает спину перед сильными мира сего, он всегда готов в путь: в Африке — с удовольствием, в Испании — с удовольствием, таинственная Россия — так что, это очень красиво! Он, как и его герои, готовые в любое приключение, любое рискованное предприятие. В любом случае, в самых неожиданных ситуациях Дюма есть Дюма.
Во францию, писатель вернулся только в апреле 1864 года. В 1866 году А. С фронта он направляет в парижские газеты обзоры военных действий и одновременно работает над новым романом «Прусский Террор», который обречен, как и под именем графа Безверка прусского канцлера Бисмарка. Дюма-пошли,-Говорит, — и в Австрию; тогда между этими странами возникла война. Правое дело Гарибальди, поддерживали их обращений все предовая общественность Франции: Виктор Гюго, Жорж Санд, Александр Дюма и многие другие. Дюма подарок Гарибальди пятьдесят тысяч франков для покупки оружия.
Важно, что только отсудить наследство от его умершего родственника, чтобы стать состоятельным человеком, а вслед за этим он любого дворянина или буржуа, получить счастье. Мы Роже Танкреда более легкий путь для достижения своей цели.
Вот несколько строк, которые описывают эту сцену: «в ресторане На стол лежали два луидора — все остались заработанных им миллионов. Он взял их, долго:, а потом сказал: …Несколько дней до смерти в комнату, Александр Дюма — отец в Александр Дюма -сын.
Он там танцевать, фехтовать, стрелять совсем другой мальчонком. Он умер в 1806 году, оставив семью без средств к существованию. Дюма, генерал, которые, убежденным республиканцем, упал в немилость при Наполеоне и вышел в отставку. Он горячо и гордости. Ему больше понравилось жить в лесу, не слишком далеко от дома. В десять лет мальчик мечтал только саблях, шпагах, ружьях и пистолетах.
И снова роман «Сильвандир» право на убеждение автора в том, что совестливые, великодушные люди поймут свои заблуждения, исправят свои ошибки, а зло будет искоренено. В романе обнажен мода вице общественных фондов — безграничную власть, капитал, богатство, над думами, побуждениями, действиями ряда персонажей романа. На основе этой этической нормы романист создает одиозный и, в частности, оригинальный образ коварной интриганки Сильвандир. Не в ладах с рыцарской морали и поведения Роже Танкреда, нарушившего обет верности, рука, любящий, его Констанс.
В последней части трилогии о мушкетерах («Виконт де Бражелон») Александр Дюма очертил портрет молодого царя, образно говоря, открыл, психологию правителя: он мстителен, мелочен, высокомерен; простая игра, шутка зол король способен водворить в Бастилию любого неудачника, произнесшего неугодное, чтобы его величество слово.
Значительным событием в жизни Дюма было его знакомство с Гарибальди — героем национально-освободительного движения в Италии.
В 1858 году осуществляется давняя мечта Александра Дюма — посетить Россию.

Грандиозный успех «Генрих III» открывает свою новую страницу в истории французской романтической драматургии.
Общественно-политическое значение этой драмы Дюма заключалась в том, что она обличала кровавые преступления французского королевского двора XVI века, ее идейно направление была антимонархической и антиклерикальной, что вполне в соответствии с происходившей тогда в подготовке буржуазной революции 1830 года и борьбы против Бурбонов.
Роман «Сальтеадор» представляет собой яркий пример романа — фельетона, здесь каждая глава, отличаясь завершившийся со структурой определенного эпизода, события, органично сливалась напряженной деятельности последующих глав. Отсюда возникла вереница событий, веселый, то печальный, всегда вызывавших острый интерес многомиллионной аудитории читателей, те люди, кто был вовлечен чудодейственным творчество французского романиста.
Период с Июля монархии (см. Два серьезных, где революция 1830 года оказала серьезное влияние на романтиков, чтобы заставить их глубже подходить к общественным проблемам. События революции 1830 года увлекли и Дюма. Дюма примкнул к оппозиции, выражавшей протест против реакционного режима Луи — Филиппа, в 1832 году принял участие на похоронах генерала Ламарка, которые вызывают республиканский мятеж 5-6 июня, подавленному войсками. — это время народных волнений и республиканского восстания, жестоко подавляемых правящего класса.
В первый же глав Дюма представить действия героя Роже Танкреда направляет в Париж, где год персонал и ресурсы, молодежь, хотели завоевать положение в обществе, быть писатель, художник, ученый.
— Александр, все говорят, что я мот, ты даже написал об этом пьесу. Видишь, как думают?»
В его драматическом творчестве Дюма начинает разрабатывать для национально-исторические темы и во многом намечает круг проблем, которые найдут свое отражение в последующие годы в создании широкого цикла его романов.
Дед писателя, маркиз Дави де Ля Пайетри, был богатым колониальным помещиком, женившимся своей рабыне — негритянке. Отец, А. Александр Дюма, будущий автор «Трех мушкетеров», родился в 1802 году в небольшом городке Вилле — Коттре, близ Парижа. Дюма — Он Дюма, был генералом, в боях в рядах республиканской армии. Мать Александра — Мария Лабурэ — дочь трактирщика.
В повествовании тема от Колумба, регулярно тянется из главных героев романа дон Иниго, совершавшему … Гордое достоинство знатного аристократического семьи Иниго выявляется на протяжении романа, и он, когда ему угрожает смерть, руки разбойников, и в тот момент, когда он, кажется, перед грозным королем. Творческой фантазии автора в полную меру себя покажет во время появления на страницах книги, как героев, Хинеста, и Фердинандо, Флоры и дон Рамиро, — человек пылких страстей и высоких чувств. бесстрашные морские походы совместно с Kolumbun.

От нищеты его спасали дети — дочь -писательница и сын Александр Дюма, известный драматург, писатель, романа и пьесы «Дама камелиями». Все биографы отмечают, что в последние годы жизни писатель провел крайней бедности.
Да, автор поставил перед собой задачи изображения абсолютной монархии периода графа фердинанда и Изабеллы, он стремился записать их в свои истории, как главных действующих лиц не Только сложная композиция была создана, автор романов, в присутствии небольшого числа лиц, — это дон Руис и его жена Мерседес, дон Иниго и его дочь Флора, Фернандо и любовь ему цыганка Хинеста, рыцарски особое дон Рамиро. Роман «Сальтеадор» — об Испании XVI века и о приключениях разбойника Сальтеадора. Но, как замысловато frederikə интрига этой книги! Все известные произведения «роман Сальтеадор» (1854) наиболее историчен.
Французская армия, стало жестокое поражение под Седаном. В то время началась франко-прусская война. 6 декабря 1870-го года он умер и похоронен в Вилле — Коттре. Весной 1870 года Александр Дюма уехал на юг Франции, чтобы подготовить для издания ряд произведений. Его здоровье резко ухудшилось. Стало известно, что это событие о произведение тяжелое впечатление уже болевшего писателя.
После возвращения на родину некоторое время, после 1833 года, Дюма, публиковать очерки, посвященные прошлому Франции и впоследствии вошли в его книгу «Галлия и Франция». В том же году Дюма статью напечатать, напечатал, «Как я стал драматургом», которые высказывал республиканские взгляды, должник, свое происхождение, как утверждает писатель, влияния отца — генерал революционной армии. После этих событий Дюма вынужден выехать в Швейцарию.
Роман повествует о завершающем этапе политической Людовика XIV, когда изменил придворная жизнь, когда помпезный Версаль, сверкавший блеском шикарные дамы, балета, спектаклей, получил и уже другой, еще более страшный облик. В романе «Сильвандир» Дюма, опираясь на «Память» Сен-Симон, воссоздал довольно мрачную картину франции, на самом деле, то годов XVIII века.
Трилогия о трех мушкетерах охватывает значительный период истории Франции — от 1625 года до того времени, когда монархии Людовика XIV, продолжая агрессивную политику, мы предприняли семидесятых годах войну против Голландии захватить ради чужих земель и упрочения своего экономического и политического могущества в Европе.

Не надо путать на и можно предположить, что труд писателя был легким. Биографы и исследователи творчества Дюма пишут об большой zəhmətkeşliyidir писателя, его способность работать, когда, в каких условиях. Дюма поставил, очень большие усилия, работал до смерти «, чтобы специально для часов завершить следующий раздел — «фельетон».
Проследив судьбы своих великодушных героев и вдоволь порадовав читателей, их необычные приключения, романист завершает свой рассказ, картина, сражение французских войск с голландскими. В этой битве погиб д’Артаньян за несколько минут до смерти получивший звание маршала Франции.
Долгие путешествия А. Для Дюма Испания становится страной высокой страсти и героизма, патриотизма. Дюма по Испании и Алжиру то писателя большое впечатление, обогатили его творчество naturaya массового наблюдения, сведений исторического характера.
В этом смысле романизированного эпизодов истории Франции XV века, когда в 1420-м году жена с ума король Карл VI Изабелла Баварская и герцог Бургундский заключили с англичанами, предательский договор Труа поэтому, английский король после смерти Карла VI получал французский престол. Первым произведением этого цикла стал роман «Изабелла Баварская», источником которой стали исследования Баранта «История герцогов Было». Антианглийская направленность этот роман неоспоримо. В тридцатых годах Дюма задумал план создания ряда романов были, чтобы отразить очень большой исторический период развития Франции — Карл VI (1368-1422), уже с середины XIX века. События дальнего прошлого, Дюма, тяжелые бытовые факты, обличавшие стремление Англии захватить французские земли и распространить на них свое господство.
Дюма начинает свой писательский путь небольшой сборником рассказов «Современные новеллы» (1825), избранных, особых литературных достоинствах. После нескольких лет обучения в местной школе Дюма ребенка я вынужден был начать трудовую жизнь в качестве писца у нотариуса Вилла — Коттри. В 1823 году Дюма переезжает в Париж, где с помощью друзей и отца, получает скромный должность офис орлеан герцог. Усердное чтение дополнило его скудное образование, в то же время, очевидно, возникает желание литературной славы. После трех лет тяжелого труда и усиленного чтения произведений Шекспира, Мольера, Гете, Шиллера, Вальтера Скотта, А.
Ох, и запутанный и сложный был этот человек! Прочитывая замечательные романы А. Дюма, не перестаешь удивляться неистощимой энергии, Дюма, восторгаться его щедрость, радоваться верности друзей, с грустью узнаешь о его болезненном самолюбии, о припадках пустой пустой…. Здесь кто-то абсолютно невозможно оценить по пятибалльной системе! Но, наверное, самый привлекательный и, самое поучительное в жизни человека-редкое умение оставаться самой.
В пятидесятые годы Александр Дюма отходит от своих романтических позиций и пишет посредственные ряд исторических романов. Многотомная эпопея, роман «могикане Парижа» опубликован в 1858-м году, только что, основа которой была заложена Дюма в журнале «Монте-Кристо». В этом году следует отметить роман «Исаак Лакедем» (1852), «Графиня де Шарни» (1853-1855), «Парижские могикане» (1854-1858).
Большой успех писателя в ближайшие после этого годы, выявило, что Дюма примкнул к либерально-вам романтическое движение в литературе. 11 февраля 1829 года Александр Дюма удалось поставить на сцене театра французской комедии, свою первую романтическую драму — «Генрих III и его двор». В 1828 году в салоне Виктора Гюго — «в штаб-квартире романтизма» — собрались рьяные сторонники нового направления французской литературе: Альфред де Виньи, Сент — Бев, Эмиль Дешан, Альфред де Мюссе.
Дюма, применяя свой творческий метод, воплощает в себе, в житейскую тему оригинальных и убедительно; ему удалось воссоздать распад нравов в различных сферах аристократического общества, показать наших судей, пресмыкательство придворной знати. А.
Герой этого романа, самый известный ваятель и ювелир итальянского Возрождения Бенвенуто Челлини. Читатель захватить драматические перепитии любви Асканио, помощника Челлини, и поэтому прекрасной Коломбы. Следующий роман А. Дюма — «Асканио» (1843) — представляет читателю двор французского короля Франциско I. В романе старательно воссоздать колорит эпохи; значительное место отведено описание Парижа XVI века, его образа удивительное сооружениям, узких улицах.

Биография: Теодор Драйзер

В 1894 гoду в бaку приexaл в Нью-Йoрк. Писaл пo зaкaзу «Мeтрoпoлитeн», «Xaрпeрс», «Кoсмoпoлитeн». В 1892-1894 гoдax был рeпoртeрoм в гaзeтax Питтсбургa, Тoлeдo, Чикaгo и Сeнт-Луис. Дрaйзeр рeшaeт стaть рeпoртeрoм. Eгo брaт Пoль Дрeссeр oргaнизуeт музыкaльный журнaл «Эври мaнс», и Дрaйзeр нaчинaeт рaбoтaть рeдaктoр. В 1897 гoду пoкинул журнaл.
д. Дрaйзeр укaзaл в интeрвью для книги «Ктo eсть ктo в Aмeрикe» (1899), чтo им были нaписaны двe книги: «Исслeдoвaниe o знaмeнитыx сoврeмeнникax» — oчeрки o Вильгeльмe II, Бaрнумe и т. Дo тoгo, ee пeрвoгo рoмaнa в 1900 гoду Дрaйзeр oпубликoвaл 42 стaтьи и ряд пoэм. — и «Пoэмы». Oднa из пeрвыx oпубликoвaнныx Дрaйзeрoм литeрaтурныx рaбoт эскиз «, Aртистa квaртaлe Нью-Йорка: литературно-артистическое убежище в Броксвилле» (журнал «Метрополитен», ноябрь 1897).
Теодор Драйзер скончался 28 декабря 1945 года на 75 году жизни.
Через год прекратил обучение, потому что не мог платить за учебу. В 1889 году поступил университет штата Индиана. В 1887 году окончил школу. Вскоре погибли трое старших сыновей. Семья долго переезжала и, в конце концов, обосновалась в провинциальном городе Терре-Хот в штате Индиана. После пожара, уничтожившего запасы шерсти, отец работал на стройке, где его тяжело покалечило. После работал клерком, возчиком фургона прачечной. Родители Драйзера – Джон Драйзер и Сара Шенеб были совместные владельцы шерстопрядильни. Теодор Драйзер, девятый ребенок в семье, родился 27 августа 1871 года.
В мае 1931 года выходит автобиографическая книга Драйзера «Заря», где он описал свое детство и юность.
1930-х годов в горнорудных районах США Харлане и Белле произошли столкновения шахтеров провела акцию протеста. Вместе с комиссией комитета защиты политических заключенных Драйзер отправляется на место событий. Его встретили опасность физического диван со стороны владельцев шахты и полиции.
Американского писателя Теодора Драйзера опубликованы в советское время. Критики написали так, что Драйзер под влиянием Октябрьской революции в России в своем творчестве «пришел к искусству социалистического реализма в таких произведениях, как «Эрнита», «Трагическая Америка» и «Америку стоит спасения».
Сразу после выхода он получил хорошие отзывы критики. По его словам писателя, в фильме режиссера Йозефа фон Штернберга был искажен смысл его книги. Но через месяц договор выходит отменить сценарий не устраивает студию. В 1930-м году на киностудии Paramaunt Pictures приказ сценарий советского режиссеру Сергею Эйзенштейну. Кроме того, организации Hollywood Technical Director s Institute начинает критиковать режиссера из СССР. Роман считается одним из самых успешных произведений писателя. В 1931 году Драйзер подал в суд на студию.

Им написано также два тома играет: «Рука гончара» (1919) и «Пьесы естественные и сверхъестественные» (1916). В «галерее женщин» (1928) собраны биографические очерки Драйзера, так Драйзеру принадлежат два сборника рассказов — «Освобождение» (1918) и «Цепи», которые готовятся, в основном, психологические и сексуальные мотивы.
С исключительным по сравнению с силой обрисовывает Драйзер быт и нравы финансовой среды, хищнический подход к обществу и политическую беспринципность. «Трилогия желания» — значительнейшее произведение американской и европейской литературы XX века.
Кроме того, в указанных, Драйзером написаны еще следующие произведения: «Книга о себе» (1922, вторым томом автобиографического цикла; первый том «Заря» завершена Драйзером в конце 1928), «Каникулы» (1916) и «Сорокалетний путешественник» (1913) — книги путешествий. Ранние очерки Драйзера о Нью-Йорке собраны в его книге «Картина великого города» (193). «Эй, Rub-A-Dub-Dub» (1919) — сборник статей Драйзера самый интересный пост «, Американский финансист». В 1926 оказалось, что он стихи Драйзера: «Настроение», близкие по форме, которые Уитмену.
Против Драйзера возбудили судебный иск и предложили его отозвать при условии, что писатель отменить освещения события. Но Драйзер продолжать выступления, газеты и радио отчет о состоянии дел избиениях членов профсоюза и полицейских расправах. В 1932 году она издана книга «Трагическая Америка».

В итоге в Испанию по указанию Рузвельта было отправлено несколько грузовых судов с муки. В 1938 году Драйзер был делегирован на антивоенную конференцию в Париже, открытую в связи с бомбардировками испанских городов. Летом посетил Барселону, где встречался с президентом и премьер-министром страны. После этого безуспешно пытался организовать комитет для поставки продуктов питания и Испанию. В США ему удалось добиться кратковременной встречи с Рузвельтом. На обратном пути в Англию едет, там надеюсь встретиться с членами английского правительства.

Грифитс — жертва американского псевдодемократизма. В своем романе «Американская трагедия» (1925) Драйзер выводит среднего американского молодого Грифитса, малообразованного, легкомысленного, слабовольного. Сущность трагедии Грифитса, кончающего свою жизнь на электрический стул, его социальная неприспособленность окружающей действительности, сочетающаяся со стремлением выдвинуться, занять исключительное положение, войти в буржуазные круги. Как и во всех своих романах, Драйзер в «Американской трагедии» дает широкую картину нравов и быта изображаемой им среды.
В «галерее женщин» (1928) собраны биографические очерки Драйзера, как в книге «двенадцать мужчин».
Когда читаешь романы Драйзера, волей-неволей размышляешь о нынешней ситуации в России — то же эпоха капитализации жизни, то же отвратительное стремление к наживе любым способом. Некоторые современные русские писатели пытаются это сказать, но пока что ни один талант, вместе Драйзеру.
Роман «Финансист» (1912) Драйзер начал свою монументальную «Трилогию желания». В его основу положена история жизни миллионера Ч. Иеркса. Герой «Трилогии» (второй том — «Титан», 1914; третий, что — «Стоик» — Драйзер приступил в январе 1929 года) — Фрэнк Каупервуд; Драйзер показывает, как буржуазная и коммерческая среда, окружавшая Каупервуда, уже с детства формирует его психологию дельца и приобретателя, для которого все средства хорошо, если они помогают достигнуть власти и богатства.
В начале ноября он прибыл в Советский Союз и 7 ноября был на красной площади. В ходе своего 77-дневного путешествия Драйзер побывал в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Баку, Тбилиси, Одессе и других городах, встречался с Владимиром Маяковским и Сергеем Эйзенштейном. После путешествия в «книгу опубликовал Драйзер смотрит на Россию». В 1927 году Драйзер принял приглашение посетить СССР и принять участие в праздновании годовщины Октябрьской революции.
Драйзер часто выступал на митингах выступал на страницах коммунистической прессы США. В 1932 году был членом всемирного антивоенного конгресса, в инициативный комитет, в который Анри Barbüs, Максим Горький, Альберт Эйнштейн. В 1932 году поддержал кандидата в американской компартии в избирательной кампании.
Сейчас уже никто не вспоминает в связи с Драйзером о соцреализме — все видят его, в первую очередь, крупнейшего писателя — реалиста xx века. Если сравнивать между собой зарубежных писателей xx века, в степени своей популярности в России, Теодор Драйзер будет, возможно, один из первых, если не первое место.
Крейн), но уже в условиях спада этого движения. Обычно библиография работ Драйзера начинается с его романа «Сестра Керри» (1900). Только в 1911 году Драйзер опубликован его второй роман — «Дженни Герхардт», в котором развивает мотивы «Сестра Керри». И без так и в обычном время пуританизма Драйзер дал реалистический образ девушки, служить против принятых морально-нравственных взглядов. Это произведение, Драйзер продолжал реалистические традиции писателей Америки в конце XIX века (Ф. Роман был встречен критикой и обществом много врагов, как «безнравственное» произведение. Норрис, С. Американская пресса обошла выход романа молчанием.
Роман Драйзера — «Безумие» (1929) представляют собой ряд любви, эпизодов, соединенных так, что их в центре поставит героя сам автор. Как и в последней книге, Драйзер обращается к самым различным общественным слоев, выискивая в них оригинальных, выдающихся людей. Но «Галерея женщин» резко отличается от «двенадцати мужчин», что Драйзер подчеркивает сексуальное, именно в половом ищет он объяснения не только чисто субъективных, так и социальных механизмов и процессов.
Большинством голосов вручена премия писатель Синклеру Льюису. В 1930 году кандидатура Драйзера была выдвинута получение Нобелевской премии по литературе.
д. Его искусство— это искусство точного до скрупулезности изображения, искусство фактов и вещей. Американские критики неоднократно обвинения Драйзер не стиля, не понимая особой природы, его этого естественного восстановления и стиль. Драйзер — художник-натуралист. Он строит свои произведения в большом количестве материала, наблюдения и опыта. Драйзер передает быт во всех, даже самых мелких деталях, она представила документы, иногда почти полностью взятые из действительности (письма Грейс Браун в «Американской трагедии» указывается, можно сказать, что полностью), сказать, прессу, сказать, объяснить, фондовые спекуляции своих героев, внимательно прослеживает развитие их деловых предприятий и т.
(27.07.1871 — 28.12.1945)
Ограничению темы в объеме эскорт мы Драйзера ее углубление. Принимая общественные темы, он перемещает их в плоскость индивидуальной психики, показывая в итоге психологически-индивидуальную сторону больших общественных явлений. Драйзер во всех своих произведениях, грамотности, социальные темы, что не мешает ему быть художником-психологом.
В 1944 году Американская академия искусств и литературы награждает Драйзера почетной золотой медалью за награждение выдающихся достижений, искусства и литературы. В ноябре 1932 года Драйзер договор, заключенный с Paramaunt о регистрации, фильм роман на основе «Дженни Герхардт».
Это boşaldıb, его творчество, он становится преуспевающим дельцом, утрачивает свои художественные способности; наконец, он сам начинает, уже люди на улицах буржуазии общество уничтожило его как художника. По настоянию «Общества уничтожить пятно» суд запретил распространение роман, и только позже этот запрет был снят. Тема романа — мертвящая власть денег и чувственности над искусством. Герой романа, художник Витла, цель существования состоит в том, что только к искусству и к женщинам. Нападки консервативной критики особенно усилились после публикации в 1916 году романа «Гений» Драйзер считает его лучшим произведением.
Начиная с мелких спекуляций, Каупервуд постепенно приобретает состояние, подкупает чиновников и муниципалитет, незаконно получить городские концессии в Филадельфии, но в финале терпит поражение, попадает в тюрьму и затем вынужден покинуть Filadelfiyaya. В романе «Титан» Драйзер развертывает жизнь Каупервуда в Чикаго, долго на основе, повторяется цикл его деятельности в Филадельфии.

Биография: Федор Достоевский

Личнoсть и мирoвoззрeниe гeрoя фoрмируются в oбстaнoвкe «oбщeгo рaзлoжeния» и рaспaдa устoeв oбщeствa, в бoрьбe с пo oбмaнутым быть вeкa. Рeлигиoзныe пoдрoсткa aнaлизируeтся слoжный, прoтивoрeчивый, xaoтичный прoцeсс стaнoвлeния личнoсти в «бeзoбрaзнoм» и утрaтившeм «нрaвствeнный цeнтр» мирe, мeдлeннoe вызрeвaниe нoвoй «идeи» пoд мoщным влияниeм «вeликoй мысли» скитaльцa Вeрсилoвa и филoсoфии жизни «блaгooбрaзнoгo» стрaнникa Мaкaрa Дoлгoрукoгo.
В сeмьe Дoстoeвскиx былo eщe шeстeрo дeтeй. Рoдился в мoсквe.
14 сeнтябрe 1869 рoдилaсь дoчь Любoвь; пoзжe в Рoссии 16 июля 1871 — сын Фeдoр; 12 aвг. С aпрeля 1867 дo июля 1871 Дoстoeвский с жeнoй живeт зa грaницeй (Бeрлин, Дрeздeн, Бaдeн-Бaдeн, Жeнeвa, Милaн, Флoрeнция). Тaм 22 фeврaля, рoдился в 1868 дoчь Сoфья, чeлoвeк, смeрть кoтoрoй (мaй тoгo жe гoдa) Дoстoeвский тяжeлo пeрeживaл. Нoвый брaк был бoлee удaчeн. Зимoй 1867 Сниткинa стaнoвится жeнoй Дoстoeвскoгo. 1875 — сын Aлeксeй, умeршиx в трexлeтнeм вoзрaстe припaдкa эпилeпсии.
И. Внимaниe писaтeля привлeкли oбстoятeльствa убийствa, идeoлoгичeскиe и oргaнизaциoнныe принципы тeррoристoв («Кaтexизис рeвoлюциoнeрa»), фигуры в прeступлeния, личнoсть рукoвoдитeля oбщeствa С. Ивaнoвa — вoт сoбытия, лeгшиe в oснoву «Дьявoлoв» и пoлучившиe в рoмaнe филoсoфскo-псиxoлoгичeскиe интeрпрeтaции. Дeятeльнoсть тaйнoгo oбщeствa «Нaрoднaя дивaн пoймaли», убийствo пятью члeнaми oргaнизaции слушaтeля Petrovskaya зeмлeдeльчeскoй aкaдeмии и. Нeчaeвa. Г.
Критикa буржуaзнoй Eврoпы, глубoкий aнaлиз пoрeфoрмeннoй Рoссии парадоксальным образом в соответствии с «Ежедневно» с полемикой против различных течений социальной мысли 1870-х годах, консервативных утопий-до народнических и социалистических идей.
чтобы также избегает инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении религии о преступлении и правительства, письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием». Первоначальный приговор военно-судной комиссии гласил: «… 22 декабря 1849 Достоевский вместе с другими ожидал на Семеновском площадь исполнение смертного приговора. Резолюции николая I казнь была заменена ему 4-летней каторгой с лишением «всех прав состояния» и последующей сдачей солдат.
В мае 1879 писателя пригласили Международный литературный конгресс в Лондон, на сессии его был избран членом почетного комитета международной литературной ассоциации. В последние годы жизни возрастает популярность Достоевского. В 1877 он был избран членом-корреспондентом Петербургской АН.
в эти два года издания «Дневника» неприметно и невольно». Лорис-Меликов. Т. О. Интенсивные, многообразные контакты с окружающей действительностью, активная публицистическая и общественная деятельность служит многосторонней подготовкой к новому этапу творчества писателя. В конце 1877 Достоевский объявил о прекращении «Дневника» в связи с намерением заняться «одной художнической работой, сложившейся … Млодецкого, стрелявшего в М. Февраля 1880 доступны наказания И. «Дневник писателя» вызревали и опробовались идеи и сюжет его последнего романа.

В ноябре 1855 Достоевский были произведены унтер-офицеры, а после долгих хлопот прокурора Врангеля и других сибирских и петербургских знакомых (в том числе Э. Майковым. В январе 1854 он был вовлечен в обычных 7-й линейный батальон (Семипалатинск) и смог восстановить переписку, братом Михаилом и А. И. Тотлебена) — в прапорщики; весной 1857 писателя было возвращено потомственное благородство и право печататься, но полицейский надзор над ним сохранялся до 1875.
В 1844 он начинает и в мае 1845 после многочисленных паяльная закончил роман «Бедные люди». В январе 1844 Достоевский закончил перевод романа «Евгения Гранде» Бальзака, которым тогда он особенно увлекался. Перевод стал первой изданные литературной работой Достоевского.
Опираясь на традиции физиологического очерка, Достоевский создает реалистическую картину жизни «был» жителей «петербургских углов», галерею социальных типов от уличного нищего до «его превосходительства». Роман «Бедные люди», связь его с «Станционным выпуске» Пушкина и «Шинелью» Гоголя подчеркнул сам Достоевский был исключительный успех.

По просьбе издателя, поддержанный А. П. «Гражданин» (1873) Достоевский осуществил давно задуманную идею «Дневник писателя» (цикл очерков политического, литературного и мемуарного характера, объединенных мнение непосредственного, личного общения с читателем) опубликовал ряд статей и заметок (в том числе политические обзоры «Иностранные события»). В 1872 писатель становится «среды» князя В. Майковым и Тютчевым, Достоевский в декабре 1872 соглашается принять себя редакторство «Гражданина», заранее оговорив, что берет на себя эти обязанности временно. Мещерского, сторонники контрреформ и издатель газеты-журнала «Гражданин».
Роман, по словам самой автора, «не состоялся» и поднял его «репутацию как писателя». Точно и многогранно описано в романе Петербург и «существующая реальность», богатство, социальный характер, «весь мир сословных и профессиональных типов», но это действительность преображенная и открытая художником, взгляд, который проникает уже в самой сути вещей. Напряженные философские, факихи, пророческие сны, исповеди и кошмары, гротескно-карикатурные сцены, естественно, в этом трагические, символические встречи героев, апокалиптический образ призрачного города органично сцеплены в романе Достоевского.
Исаевой, что, по его словам, была «женщина души самой возвышенной и восторженной … В сибири писатель начал работу над воспоминаниями о каторге («сибирская» тетрадь, которая фольклорные, этнографические и дневниковые записи как источник для службы «Записей из Мертвого дома» и многих других книг Достоевского ). Д. В 1857 Достоевский женился на овдовевшей М. Идеалистка была в полном смысле слова, … Брак не был счастливым: Исаева дала согласие после долгих колебаний, измучивших Достоевского. и чистый и наивна, хотя была совсем как ребенок».
Часто выступает на литературно-музыкальных лучше и утренниках с чтением связать свои произведения и стихи Пушкина. В январе 1877 Достоевский под влиянием «Последние песни» Некрасова навещает смерть поэта часто, кажется, с ним в ноябре; 30 декабря, говорит речь на похоронах Некрасова. Активно участвует Достоевский в деятельности Петербургского Фребелевского общества.
Он похоронен Александр-нева залива лавре санкт-Петербурга. 31 января 1881 при большой стечении народа был похороны писателя.
Лето 1845 (следующий) Достоевский провел Ревеле у брата Михаила. В октябре писатель совместно с Некрасовым и Григоровичем составляет анонимного программного объявления к альманаху «Зубоскал» (03, 1845, № 11), но в начале декабря на вечере у Белинского читает главы «Дориан» (03,1846,№2) здесь впервые дает психологический анализ расколотого сознания, «двойничества». Осенью 1845 по возвращении в Петербург часто встречается с Белинским.
Особенно тревожит писателя, и события в России. Кони) колонии малолетних преступников (1875) и Воспитательный дом (1876). Марта 1878 Достоевский находится в процессе Веры Засулич в зале Петербургского окружного суда, в апреле, а ответ на письмо студента, просивших высказаться по поводу избиения лавочниками участников студенческих демонстраци. В 1878 после смерти любимого сына Алеши является поездка в Оптину пустынь, где разговаривает с для обеспечения большой Амвросием. Он становится (при содействии А. Деятельность Достоевского требовала прямого знакомства с «живой жизнью». Ф.
Грановский, петрашевцы, Белинский, В. Чаадаев попадает гротескно ужасное место, роман. Я. С. И. Герцена, даже в декабре и П. Рамки памфлета в дальнейшем значительно расширились, не только нечаевцы, но и деятели 1860-х, либералы 1840-х гг., Т. Первый непосредственный ответ на события. В процессе работы над романом дизайна неоднократно видоизменялся. Печерин, А. Н.
Автора так определить характер издания: «»Дневник писателя» будет похож на фельетон, но с тою разницею, что фельетон за месяц естественно не может быть похож на фельетон за неделю. Я не летописец: это, напротив, совершенный дневник, в подлинном смысле этого слова, то есть отчет о том, что меня больше заинтересовала лично». 1875 Достоевский вновь возвращается к публицистической работе — «моножурналу» «Дневник писателя» (1876 и 1877) был и большой успех, улучшение обеспечения, которые позволяют писателем в прямой диалог с читателями-корреспондентами. В кон.
Корвин-Круковской, она очень привлекает. В. В июле он вытащил в Висбаден, откуда осенью 1865 предложил Каткову повесть для «Русского бюллетеня», впоследствии переросшую в роман. Весной 1865 Достоевский — частый гость семьи генерала в. Корвин-Круковского, старшей дочери А. Летом 1866 Достоевский находился в Москве и дачу в сельце Люблино, поблизости от семьи сестры Веры Михайловны, где ночь написал роман «Преступление и наказание». в.
Главный герой — «поэт в некотором роде, но дело в том, что он сам стыд есть это стихотворение, потому что глубоко чувствует, его əyləncələrə, хотя потребность риска и облагораживает его в глазах самого себя». В центре романа столкновение «многоразвитого, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и их страх недвижимости ман» и «иностранных русских», «законченными» европейские виды.
В середине 1870-х годах снова отношения Достоевского с Салтыковым-Щедриным, прервавшиеся в разгар полемики между «Эпохой» и «Современных» и Некрасовым, по предложению (1874) писатель печатает в «Местным уровнем» свой новый роман «Подросток» — «роман воспитания», своего рода «Отцы и дети» Достоевского.
«Братьев Карамазовых» преступления, связанные с большой мир»,» вопросы и навсегда художественно-философские темы.
Майков и А. Принимает участие в организации, тайные типографии для печатания воззваний к крестьянам и солдатам. Буташевича-Петрашевского. Арест Достоевского произошло 23 апреля 1849; его архив при аресте был отобран и, вероятно, уничтожен в III отделении. Марта—апреля 1847 Достоевский становится посетителем «пятниц» М. 1846 Достоевский сближается с семьей Майковых, регулярно, происходит, страдает, литературно-философский кружок братьев Бекетовых, который главенствовал В. Н. Майков, а постоянными участниками были А. В. Плещеев — друзья Достоевского. Н.
8 месяцев Достоевский провел Алексеевском равелине petropavlovsk башне замка, под в ходе следствия , его он проявил мужество, скрывая многие факты и стараемся, насколько это возможно, чтобы уменьшить вину товарищей. Был признан следствием «одним из важнейших» среди петрашевцев, виновным в «умысле на ниспровержение существующих местных законов и государственного порядка».
До середины ноября жил с больной женой во Владимир, а в конце 1863— апрель месяцы 1864— в Москве, наезжая по делам в Петербург. В октябре 1863 он возвратился в Россию. В париже он встретился с А. В баден-Бадене, людей, свежий, азартности своей природе, игра в рулетку, проигрывается «весь, совершенно четкий»; это многолетнее увлечение Достоевского— одно из качеств его страстной. В июне 1862 Достоевский впервые, оставив за границу; посетил Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Англию. Сусловой, драматические отношения с которой (1861-1866) есть отражение в романе «Игрок», «Идиот» и другие произведения. В августе 1863 писатель во второй раз поехал на нем за рубеж. П.
вечера он скончался. Он шел «издание «Дневник писателя» … в течение двух лет, а затем мечтал написать вторую часть «Братьев Карамазовых», где появились бы почти все прежние герои…». Днем 28 января Достоевский попрощался с детьми, в 8 часов 38 мин. В ночь с 25 на 26 января у Достоевского пошла горлом кровь.

Создав две «год персонал и ресурсы,» комический роман — «Дядюшкин сон» и «Села Степанчиково и его обитатели», Достоевский-» через его брата Михаила в переговоры с М. Катковым, Некрасовым, А. А. В 1857 его брат написанный рассказ «Маленький герой», написано Достоевским petropavlovsk башне замка. Н. Однако современная критика не оценила и обошла почти полное молчание с эти первые произведения «нового» Достоевского. Краевским.
Божия правда, земной закон берет свое, и он — кончает, что принужден сам на себя донести. «Психологический отчет одного преступления» стал сюжетной канвой романа, основная мысль Достоевский контурно очертил так: «Видимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства человека, разочарование в его сердце. Принужден, чтобы хотя погибнуть каторге, но опять к людям…».
…Нас посылают на фрунтовое ученье, нам дают уроки фехтованья, танцев, пенья …ставят в караул, и в этом проходит все время…». С января 1838 Достоевский учился в Основное инженерном училище, обычный день, который так описывает: «…с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем контролировать mühazirələrə от восторга. Ризенкампфом, дежурным офицером А. Е. А. Трутовским. Савельевым, художником К. И. Григоровичем, врачом А. Тяжелое впечатление о «сроком на katorqa вынесли решение-х годах» учения частично скрашивали приятельские отношения с В.
Большое место в «Повседневной» занимают попытки писателя увидеть в современном хаосе контуры «нового создания», основы «, связанные с» жизнь, как облик «наступающей будущей России честных людей, которым нужна только правда».
В сибири, по признанию Достоевского, изменились «постепенно и после очень-очень долгого времени» его «убеждения». Эти изменения, суть, Достоевский самой общей форме сформулировал как «возврат национальными корнями, это узнанию русской души, исповедь духа народного».
Насмешки над писателем недавно друзей (особенно Тургенева, Некрасова), резкий тон критических отзывов Белинского о его произведениях остро переживались писателем. Поздно возникает у вас есть конфликт и с редакцией «Современника»: большую роль сыграли здесь мнительный, самолюбивый характер Достоевского. Бедность вынуждала его, чтобы получить любую литературную работу (в частности, в том, редактировать статьи для «Справочного энциклопедического словаря» А. Д. В. Примерно в это время, согласно свидетельству доктора С. Яновского, Достоевского появились первые симптомы эпилепсии. Пожимает писателя изнуряющий труд для «Местных жили». Старчевского). В конце 1846 в отношениях Достоевского и Белинского приходят охлаждения.
Еще по дороге в Петербург Достоевский мысленно «, состоящая из романов венецианской жизни», а Ризенкампфу в 1838 связи «о своих литературных работает». Вокруг Достоевского в училище образуется литературный кружок. 16 февраля 1841 на вечере, организованном братом Михаилом по случаю отъезда в Ревель, Достоевский читал отрывки из двух ее драматических произведений — «Марии Стюарт» и «Бориса Годунова».
С января 1850 по 1854 Достоевский вместе с Дуровым отбывал каторгу «чернорабочим» в Омской крепости. Муравьевой и Н. 10 января 1850 прибыл кислоты нападению, где в квартире смотрителя, происходит встреча писателя с женами декабристов — П. Е. Ночью 24 декабря Достоевский в оковах был отправлен из Петербурга. Анненковой, А. Д. Г. Фонвизиной; они подарили ему Евангелие, что он оставил в жизни.
Чермака в университетах, астроном Д. Учитель русского языка Н. и. С осени 1834 по весну 1837 Достоевский посетить частный доска Л. М. М. В 1833 Достоевский был полгода Н. Билевич определенную роль сыграло в духовном развитии Достоевского. Перевощиков, палеолог А. Драшусова; туда он и брат Михаил мы ездили «ежедневно по утрам и вернулся, чтобы поесть». Кубарев. И. Воспоминания о пансионе, стала материалом для многих произведений писателя. и.
В 1876 Достоевский купил здесь дом. В июле 1871 Достоевский с женой и дочерью возвратились в Петербург. Лето 1872 года писатель с семьей провел в Старой Руссе; этот город стал постоянным местом летнего пребывания семьи. В центре романа, в его философско-идеологическом центре размещается не плохо «moşennik» Петр Верховенский (Нечаев), а загадочная и демоническая фигура «все в разработке, позволяющий» себе Николая Ставрогина. Постепенно роман растет критическое изображение общей «болезни», обнаружил, Россией и Европой, ярким признаком которой являются «бесовство» Нечаева и нечаевцев.
«Дневник» 1876-1877 — сплав публицистических статей, очерков, фельетонов, «антикритик», мемуаров и художественных произведений. «Дневник» преломились непосредственные, по горячим следам, впечатления и мнения Достоевского о важнейших событиях европейской и русской общественно-политической и культурной жизни, волновавшие Достоевского юридические, социальные, проводимой этической-педагогические, эстетические и политические проблемы.
История Карамазовых, как писал автор,— это не просто семьи, хроника, а типизированное и джем «, изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентской России». Философия и психология «преступления и наказания», дилемма «социализма и христианства», литературно красоту борьба «божьего» и «дьявольского» людей души, традиционной, классической русской литературы тема «отцы и дети» — это романа, проблематика. «Братья Карамазовы» — итоговое произведение писателя, который художественное воплощение получили многие идеи его творчества.
Костомарова. Н. С. Тогда же было его знакомство И. Ф. Тяжело пережив смерть матери, совпавшую с новости о смерти А. Пушкина (что, он, принял, как личный вред), Достоевский в мае 1837 идет его брата Михаила в Петербург, входит в приготовительный пансион К. Шидловским, его религиозно-романтическая настроенность увлекла Достоевского.
В 1866 истекающий срок контракта с издателем вынужден сделал Достоевского одновременно работать над двумя романами — «Преступление и наказание», «Игрок». Достоевский для отдыха необычному метод работы: 4 октября 1866 к нему приходит стенографистка А. Г. Сниткина; он начал ему диктовать роман «Игрок», который влияет на впечатления писателя от знакомства с Западной Европой.
Толстой, принимает решение «непременно участвовать в пушкинском вечере» 29 января. Толстого для домашнего спектакля в салоне С. К. В январе 1881 Достоевский выступает на заседании совета Славянского благотворительного общества, работает над первым выпуском возобновленного «Дневник писателя», разучивает роль схимника в «Смерти иоанна грозного» А. А.
После училища (конец 1843 г.) он был вовлечен в пустыне инженером-подпоручиком в Петербургскую инженерной команды, но уже в начале лета 1844 решение полностью посвятить себя литетатуре, подал в отставку и в отставку вышел в звании поручика. После смерти отца родственники матери писателя взяли на себя заботу о младших братьев и сестрах Достоевского, Федор и Михаил получили небольшое наследство. Рукописи драм не сохранились, но, уже их имена уже унылая, кажется, литературные увлечения начинающего писателя: Шиллер, Пушкин, Qoqol. Опыт работы о над драмой «Жид Янкель» Достоевский отметим, что брату в январе 1844.
Интенсивная деятельность Достоевского сочетала редакторскую работу над «чужой» рукописями с публикацией собственных статей, полемических заметок, записей и, главное, художественные произведения. Роман «Униженные и раненых»— произведение переходного, своеобразное возвращение на новой ступени развития, мотивам творчества 1840-х годах zənginləşən опытом пережитого и перечувствованного в 1850-х годах; здесь очень сильные автобиографические мотивы. В то же время роман заключал в себе черты сюжета, стиля и героев произведений позднего Достоевского. Имела огромный успех, «Записки Мертвого дома».
2 июля 1859-го с женой и пасынком уехал из Семипалатинска. 18 марта 1859 Достоевский по просьбе лихорадка «болезни» в отставку в звании подпоручика и получил разрешение жить в Твери (с воспрещением входа в Петербургскую и Московской губернии). Затем происходит жандармов, которые имеют место по данным тверского губернатора о разрешении Достоевскому жить в Петербурге, куда приехал в декабре 1859 году С 1859 — в Твери, где восстановить прежние литературные знакомства и завязал новые.
После смерти Достоевский брат взял на себя издание отягощенного большим долгом и отстававшего на 3 месяца журнала «Эпоха»; журнал начал выходить регулярней, но резкое падение подписки на 1865 которые вынуждены писателя прекратить издание. Достоевский. 26 сентября Достоевский есть на похоронах Григорьева. Мы стараемся обеспечить условия для работы, Достоевский, заключенный контракт с Ф. Он остался должным кредиторам около 15 тысяч рублей, что можно выплатить лишь к концу жизни. Стелловским на издание собрания построена и верных написать для него новый роман для ноября 1-1866. 10 июня умер м. Т. М.

15 апреля умер от чахотки его жена. В 1864 принес Достоевскому тяжелые утраты. Личность Марии Дмитриевны, как и обстоятельства их «несчастным» любовь, дух многих произведениях Достоевского (в частности, фотографии Катерины Ивановны — «Преступление и наказание» и Настасьи Филипповны — «Идиот»).
Скоро Достоевский начал тяготиться ред. работой, все более резкий характер принимали и столкновения с Мещерским, очевиднее стала невозможность превратить еженедельник в «орган людей с независимым осужденного». Весной 1874 писатель отказался от редакторства, хотя эпизодически сотрудничества для «Гражданского» и после. В связи с ухудшением здоровья (усилившейся эмфиземой легких) в июне он в 1847 уезжает для лечения в Эмс и повторяет поездки туда в 1875, 1876 и 1879.
(1821 — 1881)
В 1867-1868 Достоевский работал над романом «Идиот». Непосредственный толчок к созданию романа стала «нечаевское дело». Основная идея романа — изображение положительно прекрасного человека. » по одноименному роману «Бесы» Достоевский приступил, прервав работу над широко задуманными эпопеями «Атеизм» и «Жизнь великого грешника» и наскоро его письменного ложь «повестушку» «Вечный муж». «Идея романа,—говорил автор,— мой древний и любимый, но настолько сложно, что я долгое время мужество, чтобы купить его. Больше у него нет ничего в мире, особенно сейчас, …

Биография: Артур Конан Дойль

(22.05.1859 — 7.07.1930)

Артур Игнатиус Конан Дойл родился 22 мая 1859-м году в столице Шотландии г. Эдинбурге на Пикарди-плейс. Его отец Чарльз Алтамонт Дойл, художник и архитектор, женился в возрасте двадцати двух лет Мэри Фоли, молодой женщины, семь лет, в 1855 году. Мэри Дойл была страсть книга была главным рассказчиком в семье, наверное, именно поэтому, после Артур очень трогательно, позже о Читать далее »

Биография: Чарльз Диккенс

(7.02.1812 — 9.06.1870)

Отец Диккенса был клерк, плохо зарабатывал, но было ужасно мотом стал в 1824 году в тюрьме для должников. 12-летний Чарльз и он был вынужден уйти и из школы и идти работать на фабрику. Работал в течение нескольких лет газетным репортером, Диккенс в 1836 году начал публиковать свой сериал «Записки Пиквикского клуба». Несколько месяцев спустя, он стал самым популярным Читать далее »

Биография: Дени Дидро

(1713-1784)

Французский философ-просветитель, писатель, иностранный почетный член Петербургской академии НАУК (1773). Основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (тома 1-35, 1751-80).

Литературные сочинения Дидро написаны в основном в традициях отразить-бытового романа Просвещения (проникнутый народным жизнелюбием и житейской мудростью роман Читать далее »

Биография: Даниэль Дефо

(ca. 1660 — 1731)

Даниэль Дефо родился в 1660 или 1661 году в Лондоне. Его отец был мясником.

Рано пробудившаяся в Даниэле страсть к чтению причиной его ненасытной любознательностью, было причиной его матери серьезные опасения за будущее сына, но отец, надеюсь, сказали, что мальчик со временем может стать дельным купцом или духовным лицом. Мать с этим мнением не соглашалась, так как Читать далее »

Биография: Иван Драч


(Нар. 1936 p.)

П’ять минало літ майбутньому поетові в перший рік Великої Вітчизняної війни, а f Перемоги радів на дев’ятому — народився Іван Федорович 17 жовтня 1936p. c. Теліжинці на Київщині.

Після війни біографія І. Драча складалася в прискореному темпі: десятиліття до військової служби (1955 — 1958) — він здобув середню освіту, викладав російську мову та літературу в сільській Читать далее »